Vyhledávání:

rozšířené

0 Kč

Reklamační řád

Reklamační řád

I. REKLAMACE
Reklamace je oznámení kupujícího o vadách zboží, které je učiněno prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, kdy kupující vady zjistí.

II. VADY ZBOŽÍ
Zboží má vadu tehdy, není-li předáno kupujícímu v deklarovaném množství nebo jakosti a provedení.
Za vadu se nepovažuje odchylka odstínu barvy skleněných korálků nebo barvy galvanizace.

III. POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO -LHŮTY PRO UPLATNĚNÍ REKLAMACE
1. Kupující je povinen podat prodávajícímu oznámení o vadách ( reklamaci ) neprodleně poté co vady zjistil.

2.Podmínkou pro uznání reklamace je, aby byla uplatněna v záruční době, která činí 24 měsíců.

3.Pokud v důsledku reklamace došlo k výměně vadného zboží za zboží bez vady, platí pro nové zboží záruční doba ode dne převzetí tohoto zboží.

IV. PRÁVA KUPUJÍCÍHO - NÁROKY Z VAD ZBOŽÍ
Kupující má právo, pokud je zjištěná vada neodstranitelná a pokud ji oznámil prodávajícímu neprodleně na:

1.výměnu vadného výrobku nebo jeho části za bezvadný

2.poskytnutí přiměřené slevy z kupní ceny

3.odstoupení od smlouvy jde-li o vadu neodstranitelnou nebo odstranitelnou, která se vyskytla opakovaně nebo ve větším počtu

V. ZPŮSOB UPLATNĚNÍ NÁROKŮ Z VADY ZBOŽÍ

Reklamaci uplatňuje kupující písemně poštou na adresu:
 
EDOya s.r.o.
Francouzská 112,
Praha 10
 
nebo prostřednictvím elektronické pošty na adresu: info@starbeads.cz. Nákup prokazuje zákazník dokladem o zaplacení zboží, fakturou resp. její kopií.
Kupující na vlastní náklady zašle v původním obalu zboží na adresu prodávajícího a ten do 30 -ti dnů od převzetí reklamace:

1.zašle kupujícímu na náklady prodávajícího zboží nové nebo

2.po dohodě s kupujícím zašle na náklady prodávajícího zboží zpět a poskytne na něj přiměřenou slevu nebo

3.vrátí kupujícímu peníze nebo

4.reklamaci neuzná a zašle zboží zpět kupujícímu na jeho náklady
 
VI. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem 9.1.2018.
 
Tento reklamační řád je nedílnou součástí obchodních podmínek uveřejněných na webových stránkách www.starbeads.eu. 
 
V Praze dne 9.1.2018

Provozovatel
  • EDOya s.r.o.
    Francouzská 112
    101 00 Praha 10
    IČO: 25453891
    DIČ: CZ25453891
Novinky e-mailem

Zadejte svůj e-mail a budete informováni o novinkách a výhodných akcích.


© 2021 EDOya s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
Internetový obchod EasyShop® 3.9 © IT STUDIO s.r.o.