Search

advanced

0 €

Current news
01.03.2017INFORMATION TO RECORDS OF SALESAccording to the Law on records sales The seller is obliged to issue
27.10.2015WE PREPARE - SALE from 3rd. till 10th.NovemberWe prepare next 30 percent discounts of selected Swarovski crystal acc
08.09.2015日本のお客様へご来店有難うござӓ
10.03.2015NEW Glass beads are now on saleA complete novelty in our e-shop are pressed glass beads in the shape
10.03.2015GLASS TWO HOLES BUTTONSA complete novelty in Current Discounts are pressed glass Buttons in t

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prohlášení o ochraně osobních údajů

EDOya s.r.o. neshromažďuje žádná osobní data, která by mohla identifikovat specifickou osobu, kromě případů, kdy osoba sama poskytne EDOya s.r.o. tato data dobrovolně. Takováto data mohou být získána v případě, kdy se osoba dobrovolně zaregistruje za účelem využívání služeb serveru EDOya s.r.o., účastní se průzkumů, účastní se hlasování atd. Jakékoliv osobní informace identifikující konkrétní osobu nebudou předány, ani prodány třetí straně, kromě případů kdy na to uživatel bude upozorněn v době sběru dat.

EDOya s.r.o. si vyhrazuje právo provádět analýzy o chování uživatelů na svých internetových stránkách. Mezi tyto analýzy patří např.: měření návštěvnosti, počet uživatelů shlédnuvších reklamní banner a počet kliknutí na jednotlivý banner, tato data jsou k dispozici též jednotlivým zadavatelům reklamy - vždy jako statistický přehled, nikoliv jmenovitě. Uživatelé by také měli vzít na vědomí, že data, která dobrovolně poskytnou do diskuzních fór nebo jiných automaticky generovaných stránek mohou být použita třetí stranou. Takovéto využití osobních informací však nelze kontrolovat a EDOya s.r.o. za toto nemůže nést a neponese žádnou odpovědnost.

Uživatelé by si měli být vědomi skutečnosti, že některé informace o uživatelích mohou být automaticky sbírány v průběhu standardních operací našeho serveru (např. IP adresa uživatelova počítače) a také při použití cookies (malé textové soubory, které se ukládají na uživatelově počítači a server podle nich dokáže rozpoznat uživatele, který ho již jednou navštívil a poté zaznamenávat jeho chování a podle toho například přizpůsobit design a obsah nebo lépe zaměřovat reklamní kampaně). Cookies nejsou programy, které by mohly způsobit škodu na uživatelově počítači. Většina prohlížečů nabízí možnost neakceptovat cookies - elekronický obchod však nebude bez povolených cookies fungovat korektně.

Na žádost uživatele podnikne EDOya s.r.o. veškeré finančně přiměřené kroky k odstranění všech osobních dat daného uživatele.

Platné od 5.2.2013